Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...

Гаранции и сервиз

 Уважаеми Клиенти,


Гаранционните условия дефинират задълженията, които "Атласком" ООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.
 

Гаранционен срок
Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока, получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.
 

Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти - сервизът на "Атласком” ООД или оторизираните сервизи на съответния производител, посочени в гаранционната карта.
Забележка:При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.
 

Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:
- Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
- Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
- Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните на сервиза на Атласком ООД.
 

Отказ от гаранционно обслужване:
- При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
- При липса на гаранционна карта или копие от нея.
- При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
- При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .
- При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
- При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
- Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
- Дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
- Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
 

Продукти, които не са обект на гаранционно обслужване:
- Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
- Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
- Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.
 

Части и елементи на продукти, които са с гаранция, различна от тази на продукта:
- Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от 6 месеца.
- Лампите на проекторите са с гаранция, различна от тази на проекторите и срокът на тази гаранция е описан в съответната гаранционна карта. Гаранционният срок на лампите е различен за различните модели и производители.
-Счупена лампа на проектор не се признава за гаранция.
 

Други общи условия:
- Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект.
- Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата, платена за него. Замяна се извършва само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
- В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
- Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.
Изисквания за транспорт, съхранение и инсталиране:
 

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
 

Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.
 

Изисквания към електрическото захранване:
Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.

Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...
Новини
Партньори