Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...

Избор на интерактивна дъска

www.projector.bg -  Насоки за избор на "интерактивна дъска"

 

Интерактивните технологии все по-настъпателно навлизат в учебното ежедневие. На пазара постоянно се появяват нови интерактивни устройства, а цените падат. Често улисани в решаването на ежедневните проблеми, потребителите нямат време да се информират за предимствата и недостатъците на различните интерактивни дъски, предлагани в България. Така решението за покупка се определя единствено от най-ниската цена. Разумно ли е това и защо поговорката „Евтиното излиза скъпо” важи с пълна сила и за интерактивните продукти?

Преди всичко интерактивното обучение цели да създаде по-пълноценна връзка между преподаватели и ученици, да повиши активността на учащите в час и да ги интегрира пълноценно в учебния процес чрез възможността да бъдат активни участници в него и да изразят мнението си по дискутираните теми. Водещата роля на преподавателя е изключително важна и изисква сериозна предварителна подготовка, за да се гарантира ефикасността при прилагането на интерактивните технологии. Преподавателят трябва да разполага с необходимите електронни материали и инструменти, да борави с тях с лекота и да умее да планира добре интерактивните уроци. На пръв поглед техническите средства – интерактивна дъска, мултимедиен прожектор, компютър, документна камера и т.н. – имат второстепенно значение, но тяхната роля е много съществена, защото неподходящото оборудване може да провали дори блестящо подготвен интерактивен урок. Трудоемката подготовка за интерактивен урок, включително позиционирането и настройката на оборудването, честите смущения в работата на същото и тежкият и сложен интерактивен софтуер отнемат от ценното учебно време, накъсват учебния процес и стресират допълнително преподавателя. От друга страна това води до разконцентриране на учениците и загуба на интерес към представения материал. Ползите от интерактивното обучение силно се занижават, а в преподавателите се появява вътрешна съпротива и нежелание за работа с предоставената техника.

Точно обратно, правилно подбраните технически средства, съобразени с особеностите на конкретния кабинет, изискват минимална намеса от страна на преподавателя и му позволяват да се концентрира изключително върху основната си задача – да представи увлекателно и пълноценно материала, да задържи интереса на учениците, да сформира дискусия по поставените въпроси и да постигне високо ниво на усвояване на материала още в час. 

Какво всъщност означава правилно подбрана техника? Това е техниката, която съответства максимално добре на конкретните особености на работната среда, покрива специфичните очаквания на потребителите за функционалност и съответства на нивото на подготовка и умения на ползвателите. Истината е, че оборудването на интерактивен кабинет или внедряването на интерактивна технология в обучението не може и не трябва да се извършва импулсивно, а да бъде резултат от внимателно осмисляне и част от дългосрочна стратегия за развитие, за да даде очакваните резултати. Принципно задачата на хората, взимащи решенията и определящи основните приоритети, е да осигурят финансовия ресурс. От тях не се очаква да познават в подробности видовете технологии, начина на работа на интерактивните продукти, предимствата и недостатъците им и прочее. Ето защо е необходимо да бъдат правилно консултирани от специалисти, които са наясно с техническите характеристики на оборудването и могат на база на конкретните особености да предложат подходящото решение. За съжаление в практиката много често се прескача частта с консултирането и се преминава към закупуване. Затова и разочарованията от закупенито оборудване са доста чести, както и необходимостта от закупуване на допълнителни продукти или от заплащане на допълнителни услуги. В крайна сметка се получава, че „най-добрата” оферта, т.е. тази с най-ниска цена, не винаги върши работа или налага извършване на допълнителни разходи, за да работи по очаквания начин.

За да се избегне подобна ситуация, е добре потребителите да са наясно с видовете интерактивни дъски и начинаим на работа и да си отговорят на няколко основни въпроса при избора на подходящото за тях интерактивно решение.

 

Основни видове интерактивни устройства

 

Обикновено когато става дума за интерактивно обучение, потребителят го асоциира с интерактивна дъска. Това е така, защото исторически погледнато първите интерактивни устройства са интерактивните бели дъски и постепенно наименованието „интерактивна дъска” се налага, въпреки че с времето се появяват и други типове устройства.

 

1.      Интерактивни бели дъски

 

Представляват бели дъски с интегрирани в тях допълнителни средства за постигане на интерактивност. Същестуват различни технологии – електромагнитна, инфрачервена, оптична, резистивна и т.н. Интерактивната дъска се свързва към компютър най-често чрез USB интерфейс и е необходим мултимедиен прожектор, който да прожектира информацията от компютъра върху дъската.

Предимства:

-          Относително независими от околната среда – осветеността на залата влияе относително слабо на ефективността им;

-          Заместват изцяло конвенционалните бели дъски – повечето интерактивни бели дъски позволяват използването на неперманентни маркери и могат да поемат ролята и на обикновена бяла дъска;

-          Удобство и естетичност – предназначени са за монтаж на стена и веднъж монтирани не изискват някакви сложни настройки, калибриране и позициониране, особено когато се ползват със стационарно монтиран мултимедиен прожектор. Поддръжката е минимална и решението е ергономично и удобно;

-          Работа с пръст – интерактивните бели дъски с инфрачервена и резистивна технология позволяват да се работи и без специализирана интерактивна писалка, а направо с пръст или с друг стилус.

Недостатъци:

-          Ограничени размери – интерактивните бели дъски се предлагат в ограничен брой размери и формати, които са доста по-малко от тези на обикновените бели дъски. Максималният им размер е физичезки ограничен до около 100” диагонал;

-          Трудноподвижни – принципно се монтират на стена, но съществуват и мобилни стендове и стойки за получаване на мобилно решение. Въпреки това решението е тромаво, защото стендовете са големи и тежки и не може да бъде пренасяно на различни етажи или постоянно да бъде местено в различни кабинети. Целта на стендовете е по-скоро да се постигне удобно решение при невъзможност да бъде монтирана дъската на стена. Повечето стендове имат рамо за късофокусен прожектор, което позволява цялата система да се мести и да се избегне монтажа на прожектора на таван/стена. Макар в доста случаи да е удобно, това решение е доста по-скъпо, ето защо е и по-рядко срещано.

 

2.      Преносими (мобилни) интерактивни дъски


Интерактивни устройства, които използват най-често инфрачервена,  комбинирана (инфрачервена и ултразвукова) или оптична технология. Обикновено са малки и леки (с размерите на човешка длан), отново изискват наличието на компютър и мултимедиен прожектор и работят върху обиновена бяла дъска, магнитна дъска, стена или друга твърда и гладка повърхност. Единствено оптичната технология позволява да се работи върху мека повърхност (примерно прожекционен екран), но тя не е особено популярна поради наличието на голям брой недостатъци. Интерактивните устройства, ползващи инфрачервена и оптична технология, се позиционират на разстояние от работната повърхност, докато тези с комбинирана технология се залепят на самата работна повърхност. Всички мобилни интерактивни устройства задължително работят със специална интерактивна писалка.

Предимства:

-          Мобилни – малкият им размер позволява да се пренасят и използват в различни кабинети;

-          Евтини;

-          Гъвкави размери на работната повърхност – обикновено ограниченията за обхвата на мобилните интерактивни устройства е до 150” диагонал, като размеръти формата на работната площ зависят изцяло от наличните мултимедиен прожектор и работна повърхност (бяла дъска).

Недостатъци:

-          Силно зависими от околната среда – всички мобилни интерактивни устройства се влияят изключително силно от осветеността на кабинета, особено от наличието на пряка/директна светлина. Директно или косо падащи слънчеви лъчи, спотова осветеност от лампа или от мултимедийния прожектор могат силно да влошат или изцяло да блокират работата на устройството. Ето защо те трябва да се ползват в сравнително затъмнена среда. Ултразвуковите устройства се влияят и от силни шумове и от коефициента на отражение на звука от работната повърхност.

-          Изискват наличие на пряка видимост между приемника и специалната интерактивна писалка – особено силно се отнася за инфрачервените устройства, които се разполагат на отстояние от работната повърхност. Работещият с интерактивното устройство трябва да съобразява позицията си и дори ъгъла, под който държи писалката, така че да не хвърля сянка и да не блокира сигнала.

-          Отнемат повече време за настройка преди започване на работа – когато се използват в мобилния си вариант преносимите интерактивни устройства се прибират след работа от съображения за сигурност и преди започване на работа се налага да се позиционират в съответната зала и да се настроят и калибрират. Този процес обикновено отнема няколко минути, които трябва да се предвидят преди началото на занятието.

Възможно е мобилните интерактивни дъски да се ползват стационарно – да се монтират в определен кабинет. В този случай позиционирането и нагласянето се правят само веднъж при монтажа, а всеки път преди започване на работа е добре да се направи калибрация.

 

3.      Интерактивни прожектори


Съвместяват две устройства – мултимедиен прожектор и интерактивна дъска. Обикновено интерактивната функция се постига с инфрачервена технология,т.е важат почти всички предимства и недостатъци за мобилните интерактивни дъски. Разликата е, че мултимедийният прожектор е късофокусен, т.е. прожектира от по-близко разстояние (от 30 см. до към 150 см. в зависимост от вида). Тези прожектори задължително се монтират на стена или таван! Употребата им в свободно стоящо състояние не е удобна, защото презентиращият няма достатъчно пространство за работа и сянката, която хвърля на работната повърхност е много голяма.

Предимства:

-          Многофункционалност–закупува се само едно устройство, съвместяващо функциите на две;

-          Лесна употреба и поддръжка – веднъж монтиран и настроен интерактивният прожектор не се нуждае от почти никакви настройки преди стартиране на работата с него. Единствено всеки път се прави калибриране, тъй като задължително се ползва специална интерактивна писалка. Поддръжката не се различава от тази на обикновен мултимедиен прожектор.

-          Намалява сянката на презентиращия – поради факта, че късофокусните прожектори прожектират от по-късо разстояние, светлината пада на работната повърхност под по-малък ъгъл и сянката на работещият върху интерактивната повърхност силно намалява, защото остава под него. Практически е невъзможно да се прекъсне пряката видимост между интерактивната писалка и приемника, който е в прожектора, и работата на презентиращия доста се улеснява.

Недостатъци:

-          По-висока цена –късофокусните прожектори по принцип са по-скъпи от обикновените бизнес прожектори, а наличието на вградено интерактивно устройство допълнително вдига цената.

-          Органичени възможности – обикновено интерактивният софтуер на интерактивните прожектори е с ограничена функционалност, а в някои случаи дори само с базова интерактивност.

-          Липса на мобилност на решението.

 

4.      Интерактивни таблети


Интерактивните таблети се различават съществено от масово разпространените компютърни таблети. Те представляват дигитализиращи устройства с размерите на лист хартия А4 и тегло около 1 кг. Свързват се чрез радиоприемник към USB порт на компютър и чрез активната си повърхност и специална интерактивна писалка превръщат всяка прожекционна повърхност в интерактивна.

Предимства:

-          Мобилност – презентиращият държи таблета в ръка и не е ограничен в движенията си от кабели. Може да работи от всяко място в залата в рамките на работния периметър. Не е необходима пряка видимост с приемника, закачен за компютъра.

-          Превръща всяка прожекцционна повърхност в интерактивна, независимо дали е твърда или мека и без ограничения в размера.

-          Относително независим от работната среда – не се влияе от осветеноста и нивото на шума в помещението. Използва радиочестотен канал за връзка, така че са възможни смущения в работата при наличие на метални обекти.

Недостатъци:

-          Активната площ на таблета не показва информацията от компютъра. Погледът на презентиращия трябва да е насочен към прожекционната повърхност, а не към интерактивния таблет. Необходимо е известно време за привикване.

5.      Виртуални интерактивни таблети


Всеки Android, iOS или Windows таблет може да се превърне в интерактивен чрез сваляне на съответното безплатно приложение на някои интерактивни софтуери. За да сработи интерактивната система е необходим компютър с инсталиран лицензиран интерактивен софтуер, мултимедиен прожектор и компютърен таблет. Чрез приложението таблета осъществева връзка с компютъра и поема управлението му.

Предимства:

-          Удобство и лесна употреба – потребителят работи директно от дисплея на таблета си и вижда нанесените промени както на него така и на прожекционната повърхност.

-          Мобилност

-          Превръща всяка прожекцционна повърхност в интерактивна, независимо дали е твърда или мека и без ограничения в размера.

-          Ниска цена – решението е сравнително евтино (съизмеримо с интерактивно решение, базирано на преносима интерактивна дъска).

Недостатъци:

-          Забавяне – използва се безжична мрежа за връзка между таблета и компютъра и има извесно забавяне при отразяване на нанесените промени от дисплея на таблета към прожекционната повърхност.                                                                             

 

6.      Интерактивни LCD дисплеи


Интерактивните LCD дисплеи са едни от най-съвременните интерактивни устройства. Тяхната поява се обуславя от силното развитие на LCD технологията при телевизорите и публичните дисплеи и комбинирането й с резистивна, оптична и/или инфрачервена технология. Най-общо интерактивните дисплеи представляват един голям LCD дисплей с добавено защитно покритие и чувствителен на допир слой. За тяхната работа е необходима връзка с компютър, а някои видове интерактивни LCD дисплеи дори имат вграден компютър и могат да работят самостоятелно.

Предимства:

-          Високачествен образ – високата яркост и контраст на LCD дисплеите позволяват да се постигне изключително качество и детайлност на образа, както и наситени и живи цветове непостижими за другите интерактивни устройства.

-          Дълъг живот и нищожна поддръжка – животът на LCD панела обикновено е над 20000 часа, а разходите за поддръжка са много ниски, тъй като консумацията на ел. енергия е минимална. За сравнение мултимедийните прожектори имат живот на лампата между 3000 и 6000 часа и после се налага подмяна на лампата като цената е няколкостотин лева.

-          Многофункционалност и гъвкавост – интерактивността се постига само с едно устройство (когато компютърът е вграден). Освен това има интегрирани достатъчно мощни високоговорители и не е необходимо да се предвижда допълнително озвучаване на залата. Разполагат с разнообразни интерфейси за връзка с DVDплеър, Blu-rayплеър, документна камера т.н.

-          Лесна употреба – позволяват работа както със стилус, така и с пръст

-          Независимост от околната среда – най-малко се влияят от осветеността на околната среда и нивото на шум

Недостатъци:

-          Висока цена – най-скъпото решение на пазара. Първоначалната инвестиция е висока, но липсата на разходи за поддръжка и консумативи в последствие я компенсира до някъде.

-          Ограничени размери –размерите са ограничени от размера на LCD панела. Най-масови за момента са 55” и 65” диагонал, но максималните размери достигат до 84”.

 

7.      Интерактивни фолиа


Интерактивните фолиа са със сравнително ограничена употреба. Обикновено се използват върху стъкло или акрил и са подходящи за витрини на магазини. Комбинират се с фолио за задна прожекция и за работата им е необходим компютър и мултимедиен прожектор. В някои случаи е възможна употребата им с LCD дисплеи.

 

Основни насоки за избор на интерактивна дъска

 

Не е достатъчно да се познават видовете интерактивни устройства при избора на подходящо интерактивно решение. На пазара съществуват множесто интерактивни устройства от всеки вид или технология. И макар и някои от тях доста да си приличат по външен вид, е възможно съществено да се отличават като функции и качество.

Как да изберете правилното решение за вас?

За начало трябва да отгворите на следните въпроси:

 

1.      Интерактивен кабинет или мобилно решение?

Първият въпрос, на който трябва да си отговорите, е дали искате да оборудвате един кабинет или интерактивното решение ще се пренася и ползва в няколко кабинета. От гледна точка на удобство винаги е по-добре да се избере стационарен вариант. Наистина монтажът ще оскъпи малко решението, но ще реши доста проблеми. Предимствата интерактивната дъска и мултимедийният прожектор да са монтирани са следните:

-          Ограничен достъп –мултимедийният прожектор се монтира на таван или стена, но достатъчно високо, за да се избегнат случайни инциденти. Обратното мобилния прожектор се разполага обикновено на масичка в средата на помещението и не е твърдо закрепен. Възможно е при преминаване покрай него да бъде случайно бутнат, или при спъване в кабелите да бъде повлечен и съответно повреден. Интерактивната дъска също се прикрепя към стената или в близост до прожектора, т.е. нависоко. Възможността да бъде повредена при инцидент също рязко намалява.

-          Прибиране на висящите кабели – при монтаж кабелите се прибират в кабелни канали и освен че е естетически по-издържано, се избягва вероятността някой да се спъне във висящ кабел и да се нарани.

-          Повишена сигурност – монтажът предполага сигурно и надеждно закрепване на оборудването за стена или таван. Рискът от кражба или погиване намалява силно. Мобилното оборудване от своя страна обикновено се прибира след употреба (именно от съображения за сигурност) и е необходимо да се осигури както място за съхранение, така и система за достъп до него. Системата за достъп (предаване на ключ, подпис на ползвателя в специална книга и т.н.) обикновено затруднява и усложнява достъпа до оборудването и създава дискомфорт на потребителите.

-          Удобство при употреба – отпада необходимостта от разполагане и настройване на оборудването преди всяка употреба. Необходимо е просто да се включат устройствата и евентуално да се свържат кабелите, ако се използва преносим компютър.

При избор на стационарно решение е добре да се използва интерактивна бяла дъска, но ако бюджетът не позволява, е възможно да се използва и преносимо устройство.

Ако не е възможно да се оборудва специализиран кабинет, който да се използва от различни групи/класове при необходимост и не е възможно също така да се оборудват учебните стаи на всички класове, за които ще се въведе интерактивно обучение, най-добре е закупуването на едно или няколко мобилни решения. Мобилното интерактивно решение трябва да отговаря на следните условия:

-          Да бъде максимално универсално – тъй като ще се ползва в няколко кабинета с различна големина и осветеност, решението трябва да работи добре в този с най-лоши условия. Тъй като преносимите интерактивни дъски се влияят най-много от осветеността на средата, а това важи до голяма степен и за мултемедийните прожектори, следва това да е най-осветеният кабинет.

-          Да бъде компактно и лесно за пренасяне – малки размери на оборудването, ниско тегло и включени удобства като чанти с отделения за аксесоарите улесняват пренасянето на техниката

-          Да се разполага и настройва за минимално време –много често това изискване се неглижира при избора на техника, но в действителност е от съществено значение. Мобилното интерактивно решение се позиционира и настройва всеки път преди работа. Ако този процес е дълъг, сложен и създава проблеми на ползвателя, то желанието за работа с интерактивното решение рязко спада. Ето защо е важно как се закрепя/разполага интерактивната дъска, как се стартира и как се калибрира. Докато при мултимедийните прожектори няма никаква разлика в позиционирането за работа, при интерактивните устройства разликите са много големи. Инфрачервените и оптичните интерактивни дъски се поставят на разстояние от работната повърхност, най-добре в близост до прожектора. Освен да определите подходящо местоположение за устройството е необходимо да се убедите, че цялата работна повърхност влиза в обхвата на интерактивната дъска и позицията й е правилна (според указанията на производителя). Интерактивните дъски с инфрачервена и ултразвукова технология се залепят за работната повърхност. Това е по-бързият и лесен начин на позициониране, но е важно да се знае как точно се закрепят и дали са необходими допълнителни материали. Например, ако интерактивната дъска използва монтажна планка, колко планки са включени в комплектацията и възможно ли е закупуването на допълнителни. Следваща по важност е калибрацията. Обикновено тя се стартира от драйвера на устройството и последователно се докосват с интерактивната писалка определен брой точки, които варират като брой от 4 до 16. По-големият брой точки отнема повече време, а ако устройството лесно губи точност и се налага често рекалибриране, това води до допълнителни загуби на време. Много по-удобно е, когато интерактивната дъска има хардуерен бутон за калибрация и точките са възможно най-малко. Друг плюс на интерактивното устройство може да бъде готовността му за работа веднага след свързване на кабела към компютъра, без да се налага стартиране на драйвер.

 

2.      Качество

Подборът на качествено оборудване гарантира дълга и безпроблемна употреба. Критериите за определяне на качеството могат да бъдат най-различни – доказан производител, качество на използваните материали и изработка, страна на произход, комплектация и дори търговски вид. Най-голяма точност може да се постигне при директно сравнение на две сходни устройства.

Например:

 

 

 При тестване на устройството може да се установи дали има прекъсвания, потрепвания, изкривявания на линиите по време на работа или размазване и влошаване на качеството на изображението в ъглите. Това също е критерий за качествено изпълнение и може да бъде неприятно и натоварващо в процеса на работа с интерактивната дъска.

 

3.      Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Срокът на гаранцията не е достатъчен да се определи доколко надеждно е закупеното оборудване. Важно е също кои са сервизите в страната, какви са сроковете за отстраняване на проблем, сроковете за извънгаранционна подмяна на аксесоари и компоненти и прочее.

 

4.      Функционалност

Към всяко интерактивно устройство има програмен продукт (софтуер), който определя основната му функционалност. Повечето производители позволяват изтегляне  и инсталиране на пробна версия, за да може в рамките на определен срок потребителят да се запознае с възможностите на интерактивната дъска и да прецени дали отговарят на очакванията му. Удобният и интуитивен интерфейс, лесният достъп до често използваните функции и простото им приложение са много важни. Също така от значение е и наличието на българска версия, както и документация на български език.

 

Предложените критерии могат да Ви помогнат с избора на подходящо оборудване, но винаги е добре преди да вземете окончателно решение, да го  видите като част от работеща интерактивна система. Най-добре е да бъде направена демонстрация на място при вас, но ако няма такава възможност, можете да поискате информация за потребители, ползващи същото оборудване, при които можете да видите интерактивното решение. Обмяната на опит с колеги също е полезна и може да подпомогне избора Ви. А ако все още не се чувствате достатъчно уверени, просто потърсете професионална консултация.

Една консултация и демонстрация с нас www.projector.bg ще Ви отнемат време, но със сигурност ще Ви спестят нерви и пари.

Полезно
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Представяме ви робота Fable
Представете си един различен и интересен начин за преподаване.  ...
Новини
Партньори